De Biezenwaard

Wat bieden wij

Kinderen verblijven soms langer in het ziekenhuis dan nodig is.
De Biezenwaard kan dan een goede overgang of tussenoplossing zijn voordat je kind mee naar huis kan.
Wij kijken welke zorg je kind nodig heeft en wat wij kunnen bieden.
En ondersteunen je waar nodig bij het leren van specifieke zorg voor je kind.

Je kind krijgt een eigen ontwikkelingsplan.
Hierin staat welke zorg (zowel medisch, pedagogisch als ontwikkelingsgericht) we aan je kind geven en hoe wij dit doen.
Twee keer per jaar evalueren wij dit plan samen met jou.

Wat is er mogelijk?

 • Verblijf van een hele week of een aantal dagen
 • Logeren: we nemen de zorg tijdelijk van je over als de zorg te zwaar of te complex is voor de thuissituatie of om je te ontlasten
 • Dagbesteding: voor chronisch zieke kinderen en voor jonge kinderen met een verstandelijke beperking tot 5 jaar.
 • Zorg in de laatste levensfase: De Biezenwaard kan je kind en jou ondersteunen in de laatste levensfase in een huiselijke omgeving.

Hoe ziet de ondersteuning eruit?

 • Gedragsdeskundige: ondersteunt de medewerker en/of jou bij alle vragen over de ontwikkeling van je kind op sociaal en emotioneel gebied
 • Kinderarts: ondersteunt de medewerker en/of jou bij alle vragen op medisch gebied
 • (Kinder)Verpleegkundige: er is 24 uur per dag verpleegkundige zorg
 • Pedagogische medewerkers: ondersteunt de collega’s en/of jou bij de begeleiding van je kind.
 • Indien gewenst maken we gebruik van externe professionals.

Bijvoorbeeld fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut.

Begeleiding

De begeleiders zijn pedagogische of verpleegkundige medewerkers.
De laatsten zijn BIG-geregistreerd (wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Wij stimuleren de ontwikkeling van je kind optimaal.
Wij gebruiken daarvoor diverse (behandel)methodes die passen bij je kind.

Een paar veel gebruikte methodieken zijn

 • Ervaar het maar: we stimuleren motoriek, zintuigen en communicatie aan de hand van concrete thema’s zoals lichaam en verzorging, eten en drinken of de verschillende seizoenen.
 • Kleine stapjes: we brengen de ontwikkelingen van kinderen in kaart en proberen die met heel kleine stapjes vooruit te helpen volgens een vaste methode.
 • Totale communicatie: we gebruiken allerlei middelen om te kunnen communiceren met je kind. Gebaren, gesproken taal, verwijzers in de vorm van voorwerpen, foto's of pictogrammen, mimiek, lichaamshouding.
  Voor ieder kind zoeken we de methode die het best past bij het ontwikkelingsniveau van je kind. Doel is dat je kind de medewerkers begrijpt en zichzelf kan uiten.
 • Sensorische integratie: je kind leert om prikkels uit zijn omgeving te verwerken.
  Om informatie die de zintuigen opdoen, te doseren.
  Bijvoorbeeld: een rusteloos kind bieden we rust door middel van een verzwaringsvest dat druk geeft, en door middel van bepaalde manier van aanraking.