Ons Tweede Thuis

De Biezenwaard

Aanmelden en financiering

Home > Aanmelden en financiering

De Biezenwaard is bestemd voor kinderen waarbij 24 uur per dag verpleegkundig toezicht noodzakelijk is. Deze zorg wordt betaald vanuit de ZVW (Zorgverzekeringswet). 

Indicatie

Om zorg af te nemen heeft u een ZVW-indicatie nodig. Deze indicatie wordt gesteld door een kinderverpleegkundige van de Biezenwaard. Aan de hand van de verwijsboom van het MKS (Medische Kindzorg Systeem) wordt bepaald of uw kind zorg kan afnemen vanuit de zorgverzekeringswet.  

PGB (Persoonsgebonden budget)

Sommige kinderen hebben geen recht op een ZVW-indicatie maar wel behoefte aan kinderverpleegkundige zorg die niet in reguliere logeerhuizen wordt geboden. De Biezenwaard heeft een beperkt aantal plekken beschikbaar die gefinancierd kunnen worden vanuit een PGB (zowel WLZ als Jeugdwet). Neem gerust contact met ons op om deze mogelijkheden te verkennen.  

Aanmelding

Wilt u uw kind aanmelden of meer informatie over plaatsing op VKZ de Biezenwaard kunt contact opnemen via reserveren.biezenwaard@onstweedethuis.nl of bellen naar 0297-239460. De indicerend verpleegkundigen zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. 

Plaatsing

Na de aanmelding vind er een kennismaking plaats op de Biezenwaard. Naast een rondleiding op de locatie maakt u kennis met het verpleegkundig team. 

Via de hulpbehoeftescan brengen wij de zorgvraag van jullie als gezin in kaart om gezamenlijk te komen tot een passend ondersteuningsaanbod.