Ons Tweede Thuis

De Biezenwaard

Over de Biezenwaard

Home > Over de Biezenwaard

De Biezenwaard is een verpleegkundig kinderzorghuis waarbij kinderen met een ernstige en/of chronische aandoening in een huiselijke en veilige omgeving kunnen verblijven. Met de continue aanwezigheid van een gespecialiseerd (kinder)verpleegkundige is de zorg rondom uw kind gewaarborgd. 

Naast de verpleegkundige zorg helpen wij uw kind om zich te ontwikkelen op zijn eigen manier en niveau. Dat doen we met een professioneel pedagogisch team. 

Verpleegkundig KinderZorghuis de Biezenwaard is een fijne en veilige plek. Kinderen met een ernstige en/of chronische aandoening kunnen er verblijven of dagzorg krijgen.  

Voorbeelden van zorg en ondersteuning van de Biezewaard 

 • Als uw kind vanwege medische zorg vanuit het ziekenhuis nog niet direct (volledig) thuis kan verblijven
 • Tracheacanule en/of beademing nodig heeft 
 • Oncologische problematiek 
 • Epilepsie 
 • Diabetes 
 • Long- en hartproblematiek 
 • Terminale zorg 

Bij nieuwe ziektebeelden wordt het team (mogelijk in samenwerking met het ziekenhuis) getraind om bekwaam hun verpleegtechnische handelingen uit te kunnen voeren. 

Wat bieden we 

 • Tijdelijk verblijf voor kinderen die 24 uur per dag verpleegkundige zorg nodig hebben. 
 • Logeren: we nemen de zorg tijdelijk van u over als deze te zwaar of te complex is voor de thuissituatie, of om u te ontlasten. 
 • Dagbesteding: voor chronisch zieke kinderen en voor jonge kinderen met een verstandelijke beperking tot 5 jaar. 
 • Buitenschoolse opvang (naschools en vakantie) 
 • Zorg en verblijf in de laatste levensfase

Een fijne plek 

De Biezenwaard is gelegen aan de rand van het Libellenbos in Uithoorn. In en rond ons gebouw is veel oog voor een uitdagende en kindvriendelijke omgeving. Voor ieder kind is een eigen slaapkamer. In de huiskamer kunnen de kinderen ontspannen, spelen en met elkaar eten. 

We hebben twee badkamers waarvan één snoezelbadkamer waarin uw kind kan ontspannen en tegelijkertijd een mooie belevenis kan hebben. 

Rondom de Biezenwaard is genoeg ruimte voor spelen, plezier maken, om te ontspannen of een wandeling door het Libellenbos te maken. 

Zorgprofessionals binnen de Biezenwaard 

 • (Kinder)Verpleegkundige: er is 24 uur per dag verpleegkundige zorg 
 • Pedagogische medewerkers: ondersteune de collega’s en/of jou bij de begeleiding van je kind. 
 • Gedragsdeskundige: ondersteunt de medewerker en/of jou bij alle vragen over de ontwikkeling van je kind op sociaal en emotioneel gebied 
 • Adviserend kinderarts: ondersteunt de medewerker en/of jou bij alle vragen op medisch gebied 
 • Indien gewenst maken we gebruik van externe professionals (bijvoorbeeld fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut) 

Ouders 

Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van een kind. We doen er alles aan om betrokkenheid zo groot mogelijk te maken. Hiervoor bieden ruime mogelijkheden om bij uw kind op de Biezenwaard te zijn. Samen zoeken we naar de beste zorg voor het kind. De uitvoering van de zorg kan soms erg complex zijn. We helpen ouders door hen verpleegkundige en verzorgende handelingen te leren. Op deze manier ontstaat er meer vertrouwen om de zorg thuis zelf uit te voeren. 

We denken actief met u mee op welke wijze u de zorg thuis het beste vorm kunt geven.